Ondernemersvereniging De Waard (OVDW) is een laagdrempelige vereniging die de belangen van de ondernemers van industrieterrein De Waard hoog in het vaandel heeft.

Een betrokken vereniging die regelmatig een ledenbijeenkomst organiseert waarbij we dan graag te gast zijn bij een van onze leden. Tijdens deze bijeenkomsten wordt u in het kort bijgepraat over de diverse lopende zaken. De overige tijd wordt besteed aan de gastheer/gastvrouw die graag zijn of haar bedrijf laat zien!

Een vereniging waarbij uw stem als ondernemer telt! Heeft u vragen aan de gemeente, provincie of andere partijen. Neemt u eens vrijblijvend contact met ons op. Ons netwerk is ook uw netwerk!

Missie OVDW

Het behartigen van belangen voor én door ondernemers die actief zijn op industrieterrein De Waard.

Visie/verdieping OVDW

Ondernemersvereniging De Waard staat voor het professioneel behartigen van belangen voor én door haar leden (ondernemers gevestigd en/of actief binnen industrieterrein De Waard) en brengt deze met elkaar in contact doormiddel van een laagdrempelig en zakelijk interessant netwerkplatform.

Lid worden

Bedrijven tot 5 werknemers betalen € 37,50 contributie per kalenderjaar. Door deze maatregel kunnen alle businessborrels nog steeds zonder portemonnee bezocht worden.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzeggen kan tenminste 1 maand voor afloop van het verenigingsjaar.